Aktywny CSS JavaScript

| | | | |

Kiedy projektujesz witrynę, możesz chcieć — być stylem elementu, gdy jest on aktywowany przez użytkownika. Na przykład możesz chcieć zmienić kolor przycisku lub linku, gdy użytkownik kliknie przycisk lub link

jest tam, gdzie pseudoklasa CSS jest dostępna w:. Aktywny. Aktywna pseudoklasa pozwala wybrać elementy, które zostały aktywowane przez użytkownika, do których można zastosować style

W tym samouczku omówimy na przykładach podstawy pseudonimu. Klasy CSS i jak możesz użyć aktywnej pseudoklasy w swoim kodzie. Pod koniec tego samouczka będziesz dobrze zaznajomiony z używaniem aktywnych pseudoklas

Pseudoklasy CSS

W CSS selektory są używane do wybierania. elementy, do których ma zostać zastosowany styl lub zestaw stylów. Na przykład selektor umożliwia wybranie wszystkich znaczników

lub