Czego powinienem się nauczyć po JavaScript?

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C to proceduralny język programowania niskiego poziomu. C++ ma charakter proceduralny i obsługuje zasady zorientowane obiektowo. C++ jest nadzbiorem C, co oznacza, że jest oparty na C. Jeśli chodzi o C++ w porównaniu z C, oba języki są obecnie szeroko stosowane w systemach programowania.

języki ‚ — Jest to pod wieloma względami podstawa, na której opiera się większość oprogramowania. Języki C, w przeciwieństwie do łaciny, są nie tylko podstawą dla wielu innych języków, które są nadal w użyciu.

C++ a C

C i C++ to najstarsze i najbardziej znane języki w rodzinie. Według PYPL języki te zajmują pozycję numer szósty używany na całym świecie od stycznia 2020 r. < /a>. Ścieżki i rankingi popularności języków programowania PYPL.

Dogłębnie porównamy języki programowania C i C++ i pomożemy Ci zdecyduj, który z nich warto rozważyć w tym artykule.

Co to jest C?

Dennis Ritchie po raz pierwszy opracował C w 1972 roku w Bell Labs. Został pierwotnie stworzony do działania w systemie operacyjnym Unix. Dlatego jądro Uniksa zostało zmodyfikowane tak, aby działało w C. Zasadniczo C jest ogólnym, skompilowanym, proceduralnym językiem programowania. Jest statycznie wpisany i obsługuje zakres i rekurencję zmiennych leksykalnych.

W czasie jego tworzenia C był na czele, zastępując język asemblerowy jako wzorzec dla systemów operacyjnych, takich jak Unix i późniejsze Windows. Jest uważany za słaby lub średni język programowania, ponieważ ma niski poziom abstrakcji

Co to jest C++?

C++ jest jak C ; w rzeczywistości jest uważany za nadzbiór języka C. Zasadniczo C++ to C z dodatkową funkcjonalnością. Bjarne Stroustrup stworzył C++ w 1985 roku. Stroustrup stworzył "C z klasami", rozszerzenie języka C, które zapewniało funkcjonalność i szybkość niższego poziomu C ale ze strukturą zorientowaną obiektowo.

C++ to skompilowany, statycznie typowany i obiektowy język programowania. Trudno jest uruchomić komputer bez uruchamiania kodu C. Oprogramowanie Adobe, oprogramowanie Google, MySQL i nawet większość samego systemu Windows jest zbudowana w C++

C vs C++: przewodnik

Przyjrzyjmy się szczegółowo różnicom między C i C++ i określ, który z nich jest dla Ciebie odpowiedni

składnia

Ważne Zauważ, że ponieważ C++ jest nadzbiorem C, większość kodu C można uruchomić na kompilator C++. Jednak C++ generalnie nie można uruchomić na normalnym kompilatorze C. Oznacza to, że jeśli chcesz, możesz kodować w C na kompilatorze C++. Syntaktycznie C++ to wszystko, czym C jest plus (plus) plus.

programowanie obiektowe

C++ dodaje klasy i programowanie obiektowe do języka C. Podobnie jak język zorientowany obiektowo , C++ ma możliwość korzystania z enkapsulacji danych i ukrywania informacji. Zmienne, które były widoczne w C, można teraz ukryć wewnątrz klasy, do której mają dostęp tylko niektóre funkcje.

Z tego powodu C++ zapewnia znacznie lepsze bezpieczeństwo danych niż C, ten. Na koniec ze zmiennymi publicznymi złośliwy kod dostępu do skrzynki.

typy danych

Chociaż oba języki są typowane statycznie, C obsługuje tylko prymitywne, predefiniowane typy danych. Te typy danych nie obejmują (bardzo) typów danych Boolean lub String. W C++ możesz tworzyć typy danych zdefiniowane przez użytkownika, a także te same prymitywy, które istnieją w C (i oczywiście typy logiczne i łańcuchowe)

inne funkcje C++

C++ obsługuje również operator i funkcja przeciążania , która daje programistom możliwość przypisania definicji dostosowanej do określonych operatorów, danych i funkcji.C++ używa również funkcji inline (więcej funkcji makr) do organizowania, próbowania bloków catch do obsługi błędów i odwoływania się do zmiennych.C nie zawiera żadnych tych cech

C:. Trudniejsze, ale więcej kontroli

Jedna z głównych adva ntages C to jego bezpośrednia kontrola nad pamięcią i sprzętem. Jako nadzbiór C++ ma taką samą kontrolę z prostymi narzędziami, aby dać programistom jeszcze większą kontrolę. Dlatego przewaga w nauce C oznaczałaby uczenie się w trudny sposób, aby załatwić sprawy, ale posiadanie większej kontroli nad tym, co robisz dalej.

To jest język procedura zaprojektowana z myślą o podejściu odgórnym. Pozwala to programistom na projektowanie elementów i struktur najwyższego poziomu przed przejściem do mniejszych mechanizmów wewnętrznych. Jest to łatwa do zrozumienia struktura i skutkuje zorganizowanymi programami.

Z drugiej strony C++ to oddolny język programowania . Podobnie jak większość języków zorientowanych obiektowo, projektant zazwyczaj projektuje moduły wielofunkcyjne do wykorzystania podczas projektowania głównej funkcji programu. Questo approccio è pi√π difficile da organizzare, ma si traduce in un codice pi√π modulare e in un prodotto finale pi√π easy da usare e modificare.

Quale approccio è migliore?

Niezbędne jest to ® migliore dell `Inne. Naprawdę dochodzą do swoich preferencji, a doświadczeni programiści mogą wykorzystać zarówno do stworzenia funkcjonalnego, jak i użytecznego programu. To powiedziawszy, jest ogólnie lepszym plusem dla zespołów i od góry do dołu dla pojedynczych osób. Metoda „od dołu do góry” może być bardziej nieuporządkowana niż domyślna zorganizowana z góry na dół

dzisiejszy zamiar i wykorzystanie

Pomimo tego, że C++ ma wszystkie te cechy, C jest nadal w użyciu. rzeczywiście, C jest niższym poziomem, a co za tym idzie, mniejsze i szybsze. Ponieważ znaczna część systemu operacyjnego Windows jest napisana w C++, wiele części jego podstawowych komponentów jest tworzonych w C dla większej szybkości. Jest to dobry wybór dla systemów pokładowych ze względu na tę dodatkową wydajność.

Z drugiej strony C++ jest nadal niesamowicie szybki. Jest to pierwszy wybór dla systemów, które wymagają szybkości, ale nadal potrzebują funkcjonalności oferowanej przez C. pola, takie jak projektowanie gier i sieć AAA, używają C++, ponieważ jest szybki, ale zachowuje funkcje wyższego poziomu, a rozwój jest jak najbardziej realistyczny.

C++ vs C: jakiego języka muszę się najpierw nauczyć

C++ to nadzbiór C. C++ jest zorientowany obiektowo, oddolnie i zawiera wiele funkcji wysokiego poziomu. Jest niskopoziomowy, proceduralny i od góry do dołu. C jest nadal w użyciu, ponieważ jest nieco szybszy i mniejszy niż C++.

Dla większości ludzi C++ jest najlepszym wyborem. Ma więcej funkcji, więcej aplikacji, a dla większości ludzi nauka C++ jest łatwiejsza.

C jest nadal aktualne, a nauka programowania w C może poprawić sposób, w jaki programujesz w C++. Żaden język nie jest złym wyborem i oba mają realistyczne aplikacje biznesowe.

C++ to język do nauki, zwłaszcza jeśli znasz programowanie obiektowe. Znajomość programowania obiektowego zabierze Cię długą drogę do opanowania C++. Ale to doświadczenie nie jest konieczne.