Tekst pogrubiony JavaScript

| | | |

Aby utworzyć tekst pogrubiony w HTML, możesz użyć znacznika, lub grubość czcionki w CSS.

Projektując stronę internetową, warto podkreślić konkretny element tekstu.

Załóżmy na przykład, że masz listę instrukcji dotyczących korzystania z nowej technologii oraz informację o bezpieczeństwie, która jest szczególnie ważna dla użytkownika. Możesz podkreślić to ostrzeżenie, aby upewnić się, że użytkownik nie przegapi go podczas czytania instrukcji.

W HTML znajdują się wbudowane funkcje, które pozwalają programistom zachęcać do określonego tekstu. W tym samouczku omówimy trzy najczęstsze sposoby zachęcania do tekstu w HTML: tag , tag i parametr font-weight Cascading style Sheets (CSS).

Tag HTML

Najczęstszy sposób, w jaki programiści tworzą tekst w HTML odbywa się za pomocą tagu . Tag służy do tworzenia elementu reprezentującego pogrubiony tekst na stronie internetowej HTML. Na przykład może umieścić dowód podtytułów w linii sekcji.

Oto przykład HTML < b> w akcji:

To takie proste. Jeśli chcesz dodać pogrubiony tekst, pozostawiając resztę akapitu, możesz dołączyć tag w sekcji, tak jak to robimy poniżej:

Oto wynik naszego kodu:

Początek naszego akapitu wygląda normalnie, a tekst w naszym został wzmocniony

Tag HTML

Możesz również użyć tagu do tworzenia zachęcanych tekst w HTML. Znacznik jest dokładnie taki sam jak znacznik , z jedną różnicą: silny znacznik wskazuje, że jego zawartość wymaga szczególnej uwagi. Oto przykład użytego tagu :

Nasze powraca kod następujące:

 3Wu9gudPNDx8rHeEPum1C5 JUxRQqmDg ZCJv4nIGzDEBzPbvXoQwXWT Pr9peExkkgeBdErzTUDrrvGjcInojk0I1GR ZTJmru5ycNZFY4UZjltsA może <widać&qxJK><code> b></code> służy do podświetlania tekstu, który czytelnik może chcieć przeczytać. Znacznik <code><strong></code> służy do wskazania, że czytelnik powinien zwrócić szczególną uwagę na słowo <code>Uwaga</code>. To powiedziawszy, poza tą różnicą, <code><b></code> i <code><strong></code> są takie same.</p><h2>Właściwości grubości czcionki CSS</h2> <p>Tagi <code><strong></code> i <code><b> </code> są używane w <elements code> HTML</code> wanilii, aby wskazać, że tekst jest ważny i należy go przeczytać . Istnieje jednak również właściwość <code>CSS</code>, która daje nam większą kontrolę nad wyglądem naszego tekstu: <code>font-weight</code>.</p><p><code>font- weight</code> pozwala programistom określić, jak ciężki lub lekki - jak pogrubiony - pojawia się określony fragment tekstu. Oto przykład tagu <code>font-weight</code> zastosowanego do akapitu za pomocą tagu <code>thick</code>:</p><p><code>HTML</code>:</p><p><code>CSS</code>:</p> <p>Nasz kod zwraca następujące elementy:</p><figure class = PUID1hdO8MH0qiaSHr6T2Xbf5IC11tGlX5XBYcHd5ZoMIFN3T 7EtnQs6ddneO7uvbRSJHOHR6 B QAsA6BkhOa1GcjgzQRdAtdShl5DyH1XlZLvqCrqDOOqirbnCdnLboyexPf0 „> </postać> <p> W naszym przykładzie, określenie klasy o nazwie <kod> grubość </> kod, który określa <kod> czcionki wagi </ kod> właściwości dla naszego tekstu 900, co oznacza, że tekst, do którego odnosimy się do klasy <code>thick</code>, będzie wyświetlany jako zachęcany. Należy zauważyć, że możemy dostosować liczbę „900” w zależności od tego, czy chcemy, aby nasz tekst był jaśniejszy, czy pogrubiony.</p>< </a> </div> <p>Alternatywnie możemy wskazać naszą <code>font -weight </code> używając pogrubionego stylu <code>font-weight</code>, w następujący sposób:</p> <h2> Podsumowanie</h2><p>Tekst pogrubiony jest ważną częścią formatowania tekstu w <code>HTML</code>. Jeśli chcesz zwrócić uwagę na konkretną linię tekstu lub słów, możesz zachęcić do tego. złamały trzy główne sposoby zachęcania do tekstu: <code><b></code. >, <code><strong></code> i <code>font-weight</code>. Teraz jesteś gotowy do utwórz pogrubiony tekst jak jesteś ekspertem!</p>          </div>
        </div>
        <div class=

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method