Tekst pogrubiony JavaScript

| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Aby utworzyć tekst pogrubiony w HTML, możesz użyć znacznika, lub grubość czcionki w CSS.

Projektując stronę internetową, warto podkreślić konkretny element tekstu.

Załóżmy na przykład, że masz listę instrukcji dotyczących korzystania z nowej technologii oraz informację o bezpieczeństwie, która jest szczególnie ważna dla użytkownika. Możesz podkreślić to ostrzeżenie, aby upewnić się, że użytkownik nie przegapi go podczas czytania instrukcji.

W HTML znajdują się wbudowane funkcje, które pozwalają programistom zachęcać do określonego tekstu. W tym samouczku omówimy trzy najczęstsze sposoby zachęcania do tekstu w HTML: tag , tag i parametr font-weight Cascading style Sheets (CSS).

Tag HTML

Najczęstszy sposób, w jaki programiści tworzą tekst w HTML odbywa się za pomocą tagu . Tag służy do tworzenia elementu reprezentującego pogrubiony tekst na stronie internetowej HTML. Na przykład może umieścić dowód podtytułów w linii sekcji.

Oto przykład HTML < b> w akcji:

To takie proste. Jeśli chcesz dodać pogrubiony tekst, pozostawiając resztę akapitu, możesz dołączyć tag w sekcji, tak jak to robimy poniżej:

Oto wynik naszego kodu:

Początek naszego akapitu wygląda normalnie, a tekst w naszym został wzmocniony

Tag HTML

Możesz również użyć tagu do tworzenia zachęcanych tekst w HTML. Znacznik jest dokładnie taki sam jak znacznik , z jedną różnicą: silny znacznik wskazuje, że jego zawartość wymaga szczególnej uwagi. Oto przykład użytego tagu :

Nasze powraca kod następujące:

 3Wu9gudPNDx8rHeEPum1C5 JUxRQqmDg ZCJv4nIGzDEBzPbvXoQwXWT Pr9peExkkgeBdErzTUDrrvGjcInojk0I1GR ZTJmru5ycNZFY4UZjltsA może <widać&qxJK><code> b></code> służy do podświetlania tekstu, który czytelnik może chcieć przeczytać. Znacznik <code><strong></code> służy do wskazania, że czytelnik powinien zwrócić szczególną uwagę na słowo <code>Uwaga</code>. To powiedziawszy, poza tą różnicą, <code><b></code> i <code><strong></code> są takie same.</p><h2>Właściwości grubości czcionki CSS</h2> <p>Tagi <code><strong></code> i <code><b> </code> są używane w <elements code> HTML</code> wanilii, aby wskazać, że tekst jest ważny i należy go przeczytać . Istnieje jednak również właściwość <code>CSS</code>, która daje nam większą kontrolę nad wyglądem naszego tekstu: <code>font-weight</code>.</p><p><code>font- weight</code> pozwala programistom określić, jak ciężki lub lekki - jak pogrubiony - pojawia się określony fragment tekstu. Oto przykład tagu <code>font-weight</code> zastosowanego do akapitu za pomocą tagu <code>thick</code>:</p><p><code>HTML</code>:</p><p><code>CSS</code>:</p> <p>Nasz kod zwraca następujące elementy:</p><figure class =