Odmowa zezwolenia na JavaScript

| | | | | | | |

Pliki w systemie operacyjnym zwykle mają uprawnienia, dzięki czemu plik jest dostępny dla ograniczonej liczby osób. Na przykład niektóre pliki na komputerze są dostępne tylko dla administratorów; inne pliki są dostępne tylko dla określonego użytkownika.

Jeśli spróbujesz uruchomić plik, do którego nie masz dostępu na komputerze z systemem Linux, zobaczysz uprawnienie odmowa błąd. W tym przewodniku porozmawiamy o przyczynie tego błędu i sposobach jego naprawy. Zacznijmy.

Bash odmowa uprawnień

Bash odmowa uprawnień występuje podczas próby uruchomienia pliku, który nie ma uprawnień do wykonania. Może się tak zdarzyć, jeśli plik może zostać wykonany tylko przez określonego użytkownika lub grupę, której nie jesteś członkiem.

W systemie operacyjnym Linux istnieją trzy rodzaje uprawnień:

Możesz mieć pozwolenie na odczytywanie i zapisywanie pliku bez uprawnień do wykonywania. Dlatego, jeśli napotkasz odmowa uprawnień Bash, upewnij się, że sprawdziłeś, czy masz uprawnienia do uruchomienia pliku. Możesz sprawdzić, czy masz uprawnienia do pliku, używając następującego polecenia:

ls -la

To polecenie daje informacje o uprawnieniach do plików. Omówimy dane wyjściowe tego polecenia w sekcji Rozwiązanie w dalszej części artykułu. Spójrzmy na przykładowy scenariusz z błędem odmowa uprawnień, z odpowiednim rozwiązaniem.

Przykładowy scenariusz

Mamy plik o nazwie example. CII. Możemy zobaczyć ten plik, uruchamiając ls polecenie. Polecenie ls zwraca co następuje:

Chcemy uruchomić nasz plik example.sh. W tym celu możemy użyć notacji ./:

To polecenie pozwala nam uruchomić plik example.sh, który znajduje się w naszym katalogu ./ (katalog, który aktualnie przeglądamy). Zobaczmy, co się stanie, gdy spróbujemy uruchomić plik:

Nasze polecenie zwraca błąd.

Rozwiązanie

Nasza powłoka Bash mówi nam, że nie mamy uprawnień do uruchomienia naszego pliku. uprawnienia, które mamy, uruchamiając polecenie ls -la:

Nie mamy uprawnień do uruchomić na dowolnym z naszych plików. Gdyby w pierwszym wpisie powyższego wyniku znajdował się x po rw, wiedzielibyśmy, że możemy uruchomić nasz plik. Trzy znaki po pierwszy reprezentuje uprawnienia użytkownika do odczytu, zapisu i wykonywania. Nasza grupa również nie ma uprawnień do zapisu ani wykonywania.

Aby rozwiązać ten problem, musimy przyznać sobie uprawnienia do wykonywania:

To polecenie daje naszemu użytkownikowi uprawnienia do wykonywania ("x") przykładu . plik sh.

Możemy uruchomić to polecenie tylko wtedy, gdy możemy modyfikować uprawnienia pliku. Gdyby ten plik był chroniony (na przykład właścicielem roota), nie bylibyśmy w stanie go edytować.

Plik należy do użytkownika systemowego james więc mogę zmienić uprawnienia do plików na moim koncie james. Mógłbym również użyć sudo do zmiany uprawnień plików, chociaż nie jest to konieczne, ponieważ moje konto użytkownika ma niezbędny dostęp.

Wniosek

Bash odmowa uprawnień wskazuje, że próbujesz uruchomić plik, którego uruchomienie nie jest dozwolone. Aby rozwiązać ten problem, użyj polecenia chmod u + x, aby nadać sobie uprawnienia. Jeśli nie możesz użyć tego polecenia, może być konieczne skontaktowanie się z administratorem systemu w celu uzyskania dostępu do pliku.

Chcesz dowiedzieć się więcej o Bash? Zapoznaj się z naszym Przewodnikiem, jak nauczyć się obsługi wiersza poleceń < /a>. zawiera najlepsze wskazówki, jak uczyć się Bash.Znajdziesz również listę zasobów, które pomogą Ci przyspieszyć naukę.

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method