Analiza mobilnej szybkości transmisji danych TRAI za pomocą Pandas

| | | | | | | | | | | | | | | |

Wykorzystajmy prawdziwy zestaw danych z TRAI do analizy szybkości transmisji danych mobilnych i spróbujmy zobaczyć średnie prędkości dla konkretnego operatora lub stanu w tym miesiącu. Pokaże również, jak łatwo można wykorzystać Pandy na dowolnych rzeczywistych danych w celu uzyskania interesujących wyników.

O zestawie danych —
Indyjski Urząd Regulacji Telekomunikacji (TRAI ) publikuje miesięczny zestaw danych dotyczących prędkości internetu mierzonych przez niego za pomocą aplikacji MySpeed ‚Ęã‚ã(TRAI) . Obejmuje to inicjowane przez użytkownika testy szybkości lub okresowe testy w tle wykonywane przez aplikację. Postaramy się przeanalizować ten zestaw danych i zobaczyć średnie prędkości dla konkretnego operatora lub stanu w tym miesiącu.

Sprawdzanie struktury nieprzetworzonych danych: