Pierwiastek kwadratowy JavaScript

Jeśli nie jesteś geniuszem matematycznym, nie zapamiętałeś wszystkich pierwiastków kwadratowych. A nawet jeśli tak, ktoś inny patrzący na Twój kod może nie wiedzieć, że jesteś. Oznacza to, że mogą potrzebować zweryfikować, czy napisałeś poprawne pierwiastki kwadratowe - po prostu wykonaj ponownie pracę.

Jeśli używałeś funkcji pierwiastka kwadratowego Pythona, jasne jest, że pierwiastek jest podniesiony do kwadratu. Ktoś, kto sprawdzi Twój kod, będzie wiedział , że jest poprawny. Jako bonus, nikt nie musi otwierać kalkulatora!

Co to jest Python sqrt()?

Niezależnie od tego, czy używasz twierdzenia Pitagorasa, czy pracujesz nad równaniem kwadratowym, pierwiastek kwadratowy Pythona funkcja - sqrt () - może pomóc Ci rozwiązać Twoje problemy. Jak można się domyślić, sqrt () zwróci kwadrat liczby podanej jako parametr.

sqrt () metoda może być przydatna, ponieważ jest szybka i dokładna. Ten krótki samouczek opisuje, co możesz przekazać jako parametr do sqrt(), sposoby obejścia nieprawidłowych parametrów oraz przykład, który pomoże Ci zrozumieć. Możesz uzyskać pierwiastek kwadratowy z liczby, podnosząc ją do potęgi 0,5 za pomocą operatora wykładniczego Pythona (**) lub funkcji pow ().

Gdy pracujesz z wieloma liczbami, które wymagają pierwiastków kwadratowych , przekonasz się, że użycie funkcji sqrt() jest bardziej eleganckie niż używanie wielu operatorów z wykładnikiem z "0.5". Jest też jaśniejszy. Łatwo zapomnieć lub zgubić dodatkową gwiazdkę ("*"), która całkowicie zmieni instrukcję w instrukcję mnożenia, dając zupełnie inny wynik.

Składnia funkcji pierwiastka kwadratowego w Pythonie

Ogólna składnia używana do wywoływania funkcji sqrt() to:

W powyższym fragmencie kodu „x” to liczba, której pierwiastek kwadratowy chcesz obliczyć. Liczba, którą przekazujesz jako parametr do funkcji pierwiastka kwadratowego, może być większa lub równa 0. Pamiętaj, że możesz przekazać tylko jedną liczbę.

Ale do czego odnosi się część „matematyka” do w powyższej składni ? Moduł math to biblioteka Pythona, która zawiera wiele przydatnych funkcji matematycznych, w tym funkcję sqrt(). Aby użyć sqrt(), musisz zaimportować moduł math, ponieważ jest to miejsce, w którym przechowywany jest kod do uruchomienia funkcji. Dzięki przedrostkowi „math” przed sqrt() kompilator wie, że używasz funkcji sqrt(), należącej do klasy biblioteki „math”.

Sposób zaimportowania modułu math polega na wpisaniu słowa kluczowego "import" z nazwą modułu - w tym przypadku "math". Twoja instrukcja importu to pojedyncza linia, którą piszesz przed kodem zawierającym funkcję sqrt():

Wynikiem funkcji pierwiastka kwadratowego jest liczba zmiennoprzecinkowa (float). Na przykład wynik użycia sqrt() na 81 będzie wynosił 9,0, co jest liczbą zmiennoprzecinkową.

Dołącz instrukcję math import na górze dowolnego pliku lub sesji terminala/konsoli, która zawiera kod przy użyciu sqrt().

Jak używać metody sqrt() w Pythonie

Liczby dodatnie można przekazywać typu float lub int (integer). Widzieliśmy int, 81, jako parametr w poprzednim przykładzie. Ale możemy również pływać, 70,5, na przykład:

Wynik tego obliczenia to 8.916277250063503. Jak widać, wynik jest dość precyzyjny. Teraz możesz zobaczyć, dlaczego wyjście jest zawsze podwojone, nawet jeśli pierwiastek kwadratowy z liczby jest tak prosty jak „9”.

Możesz również przekazać zmienną, która reprezentuje liczbę:

I możesz też zapisać wynik w zmiennej:

Zapisz go w zmiennej ułatwi drukowanie na ekranie:

Praca z liczbami ujemnymi z abs ()

Pierwiastek kwadratowy z liczby nie może być ujemny. Dzieje się tak dlatego, że kwadrat jest iloczynem liczby, a jeśli pomnożysz dwie liczby ujemne, ujemne zniosą się i wynik będzie zawsze dodatni. Jeśli spróbujesz przekazać liczbę ujemną do sqrt (), otrzymasz komunikat o błędzie, a obliczenia się nie powiedzą.

abs ()< Funkcja /kod> zwraca wartość bezwzględną podanej liczby. Wartość bezwzględna -9 to 9. Podobnie, wartość bezwzględna 9 to 9. Ponieważ funkcja sqrt() została zaprojektowana do pracy z liczbami dodatnimi, liczba ujemna zwróciłaby błąd ValueError.

Załóżmy, że przekazujesz zmienne do sqrt() i nie możesz stwierdzić, czy wszystkie są dodatnie, bez sprawdzenia długich linii kodu w celu znalezienia zmiennych wartości. Jednocześnie nie chcesz nawet zgłaszać błędu ValueError. Nawet jeśli patrzysz, inny programista może wejść i niechcący dodać zmienną ujemną, więc twój kod wygeneruje błąd. Aby uniknąć tego szaleństwa, możesz użyć abs():

Lub alternatywnie:

Funkcja abs () pobierze twoją wartość i przetłumaczy ją do wartości bezwzględnej (w tym przypadku 81). Następnie nieujemna wartość bezwzględna zostanie przekazana do funkcji sqrt(), a tego właśnie chcemy, abyśmy nie mieli żadnych irytujących błędów!

Rozumienie listy i sqrt ()

Co by było, gdybyś miał więcej liczb niż byś chciał uzyskać pierwiastki kwadratowe? Możesz obliczyć pierwiastek kwadratowy dla wszystkich w jednym za pomocą wbudowanej pętli for o nazwie rozumienie listy .

Najpierw utwórz listę z wartościami „Ęã‚Ęã, które chcesz uzyskać z pierwiastka kwadratowego.

Po drugie, przechodzimy przez listę z wyrażenie pętli for, aby uzyskać pierwiastek kwadratowy z każdej wartości.Składnia wbudowanego wyrażenia pętli for dotyczy liczby do liczb, gdzie „liczba” to każdy element listy, którą nazwaliśmy „liczby”. Wynikiem będzie lista, którą nazwiemy "squaredNumbers".

Użyj instrukcji print(), aby zobaczyć wyniki podniesienia do kwadratu listy liczb.

for-Statements i sqrt()

Można też użyć typowej pętli for. Chociaż użycie typowej pętli for oznacza, że musisz napisać więcej linii kodu niż w poprzednim przykładzie, pętle for mogą być łatwiejsze do odczytania dla niektórych osób.

Najpierw zadeklaruj listę, na której chcesz zapisać obliczone wartości.

Użyjemy tej samej listy wartości ‚Ęã‚Ęã("liczby"), co w poprzednim przykładzie i iterujemy przez każdy z jej elementów, nazwaliśmy "liczba".

Teraz, jeśli wydrukujesz tę nową listę liczb do kwadratu, otrzymasz ten sam wynik, co w poprzednim przykładzie.

Przykład z odległości po przekątnej ()

Istnieje wiele zastosowań sqrt (). Przykładem jest to, że możesz go użyć do znalezienia odległości po przekątnej między dwoma punktami przecinającymi się pod kątem prostym, takimi jak rogi ulic, punkty na działce lub na rysunku projektu.

Dzieje się tak, ponieważ odległość po przekątnej między dwoma punktami przecinającymi się pod kątem prostym byłaby równoważna przeciwprostokątnej trójkąta, a do tego można użyć funkcji pitagorejskiej twierdzenie, (a 2 + b 2 ) = c 2 , które wykorzystuje pierwiastki kwadratowe. Ten wzór jest bardzo przydatny, ponieważ na ulicach miast projektów i pól może być łatwo uzyskać pomiary długości i szerokości, ale nie dla przekątnych między nimi.

Musisz użyć sqrt() na przeciwprostokątnej, c 2 , aby uzyskać długość. Innym sposobem przepisania twierdzenia Pitagorasa jest c = a 2 + b 2 . w postaci trójkąta .

Bieliśmy wzdłuż i w poprzek, więc przecięliśmy nasz punkt początkowy. Aby uzyskać precyzję i policzyć, ile stóp przebiegłeś, y Możesz obliczyć stopy przekątnej, którą wycięłeś, używając długości i szerokości (której długość w stopach możesz zapisać jako zmienne "a" i "b") z parku:

wynik byłby 47.43416490252569. Więc kiedy dodasz to do pozostałych dwóch długości, wiesz o tym i to wszystko. Całkowita liczba stóp, które przebiegłeś na swoim prawym trójkącie w parku.

Co jeszcze możesz zrobić z Sqrt()?

Teraz, gdy znasz już podstawy, możliwości są nieskończony. Na przykład:

W tym artykule dowiedziałeś się, jak używać sqrt() z liczbami dodatnimi i ujemnymi, listami oraz jak przerobić twierdzenie Pitagorasa, aby cztery obliczenia matematyczne są wykonywane za pomocą sqrt().

Czy musisz pracować z liczbami całkowitymi zamiast z liczbami zmiennoprzecinkowymi? math.i sqrt () zwraca kwadrat jako liczbę całkowitą i zaokrągla go w dół do najbliższej liczby całkowitej. Możesz także użyć sqrt () z bibliotekami innymi niż „math” biblioteka taka jak numPy , biblioteka Pythona używana do pracy z tablicami .