Uzyskaj dane wejściowe użytkownika w JavaScript

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Klasa skanera służy do odczytywania danych wejściowych użytkownika Java. Java Scanner jest wbudowany w pakiet java.util, więc do jego używania nie są potrzebne żadne zewnętrzne biblioteki. Skaner odczytuje tekst ze standardowego wejścia. Ten tekst jest zwracany do programu głównego, aby można go było przechowywać lub w inny sposób manipulować. Zrozumienie, jak uzyskać dane wejściowe użytkownika w Javie, jest podstawową umiejętnością. Załóżmy na przykład, że tworzysz aplikację z formularzem logowania. Będziesz musiał zarządzać danymi wejściowymi użytkownika dotyczącymi danych logowania dla przeniesionego użytkownika.

W Javie możesz użyć klasy Scanner, aby otrzymać dane wejściowe użytkownika, które możesz przetworzyć w swoim programie . Ten samouczek omówi, na kilku przykładach, jak używać klasy Java Scanner do odbierania danych wejściowych użytkownika.

Klasa Java Scanner

Klasa Java Scanner służy do zbierania danych wejściowych użytkownika. Skaner jest częścią pakietu java.util, więc można go zaimportować bez pobierania jakichkolwiek zewnętrznych bibliotek. Skaner odczytuje tekst ze standardowego wejścia i zwraca go do programu.

Aby pracować z klasą skanera, musisz najpierw zaimportować go do swojego kodu. Można to zrobić na dwa sposoby:

  1. Jeśli potrzebujesz tylko pracować z klasą java.util.Scanner, możesz bezpośrednio zaimportować klasę Scanner
  2. Jeśli pracujesz z innymi modułami w bibliotece java.util, możesz zaimportować całą bibliotekę.

Poniższy kod każdy z powyższych procesów:

Pierwszy wiersz kodu importuje klasę skanera. Druga linia kodu importuje wszystkie pakiety do biblioteki java.util, w tym skaner.

Należy zauważyć, że istnieją inne sposoby odbierania danych wejściowych użytkownika w Javie. Możesz użyć klas Java BufferedReader, InputStreamReader, DataInputStream i konsoli

Jednak kurs skanera jest najpopularniejszą metodą zbierania danych wejściowych od użytkownika w Javie. Dlatego w tym artykule skupimy się na tej klasie

Składnia danych wejściowych użytkownika Java

Możesz zbierać dane wejściowe użytkownika za pomocą klasy skanera. Klasa skanera odczytuje tekst, który użytkownik wprowadza do konsoli i wysyła ten tekst do programu. Skaner to podstawowa metoda zbierania danych wejściowych użytkownika przez Javę.

Po zaimportowaniu klasy Java Scanner można zacząć używać jej do zbierania danych wejściowych użytkownika. Oto składnia klasy Java Scanner:

W tym przykładzie stworzyliśmy zmienną o nazwie input, która zbiera następną wartość wprowadzoną przez użytkownika w konsoli, więc stworzyliśmy zmienną o nazwie Number , który zbiera wartość wysyłaną przez użytkownika do konsoli.

przykładowe dane wejściowe użytkownika java

Załóżmy na przykład, że tworzysz aplikację dla komputera lokalnego, która śledzi ich inwentarza. Kierownik poprosił nas o stworzenie prostego programu, za pomocą którego będzie mogła dodawać pozycje do spisu inwentarza sklepu. Il manager vuole poter insert due valori: il nome dell`articolo e la sua quantità.

Zwróć kod użytkownika na tworzenie tego programu:

Il primo input accettiamo il nome dell ` artykuł. Będzie to ciąg znaków, ponieważ nazwy elementów są w trybie tekstowym i używają różnych znaków. W poniższym kodzie definiujemy ten ciąg za pomocą kodu: Ciąg nazwa_produktu.

Następny wpis to ilość produktu. To będzie liczba. W poniższym kodzie definiujemy tę liczbę za pomocą kodu: quantity int, gdzie int reprezentuje liczbę całkowitą.

Gdy uruchamiamy nasz kod i wprowadź przykładowe wartości, program zwróci następującą odpowiedź:

Nazwa produktu: MacBook Pro 2019 15 cali

Wpisana wartość: MacBook Pro 2019 15 cal

Ilość: 7

Wpis wartości: 7

Jak możesz zobacz, nasz program zebrał dane wejściowe użytkownika. Następnie zwracana jest do konsoli wartość wprowadzona przez użytkownika. Pozwala nam to sprawdzić, czy nasz program działa

Jak nasza Java Program skanera działa

Przeanalizujemy nasz kod krok po kroku.

  1. Importujemy bibliotekę skanera do naszego kodu, abyśmy mogli odbierać dane wejściowe użytkownika.
  2. Deklarujemy klasę o nazwie main, która przechowuje kod dla naszego programu
  3. inicjujemy klasę skanera za pomocą Scanner input = new Scanner (System.in). wpis Zmienna Java przechowuje nasz zainicjowany skaner
  4. Wypisujemy "nazwa produktu:". do konsoli i prosimy użytkownika o przesłanie nazwy produktu za pomocą dane wejściowe .next () ;.
  5. Drukujemy na c. tylko nazwę produktu, który przesłał użytkownik
  6. Drukujemy em>Ilość: w konsoli i poproś użytkownika o przesłanie ilości produktu w magazynie za pomocą wpisu . nextInt ().
  7. wypisujemy wartość ty ilość do konsoli

Zauważ, że my. użył innego kodu do zbierania numerów i kanałów. Podczas zbierania nazwy produktu użyliśmy input.next ();, a gdy zebraliśmy ilość produktu, użyliśmy input.nextInt ();.

Skaner Java: typy danych wejściowych

W powyższym przykładzie zebraliśmy dwa typy danych użytkownika: ciąg i liczbę całkowitą. Jak wspomniano wcześniej, do zbierania tego typu danych musieliśmy użyć innego kodu.

Różne typy danych, takie jak łańcuchy i liczby całkowite, podlegają oddzielnym metodom. Tak więc, aby zebrać wartość logiczną, użyjesz innego kodu niż ten, którego używasz do zbierania liczby zmiennoprzecinkowej.

Oto tabela przedstawiająca wszystkie metody używane do zbierania danych wejściowych użytkownika w Javie przy użyciu klasy Scanner:

Jeśli wprowadzisz zły typ danych wejściowych, Twój program zgłosi wyjątek InputMismatchException. Na przykład, jeśli spróbujesz wstawić double w polu, które zbiera wartości logiczne, Twój program zgłosi wyjątek.

zbierz wartość logiczną

Albo idź do sklepu komputerowego. Załóżmy, że chcemy najpierw zaktualizować nasz program i umożliwić naszemu kierownikowi sklepu komputerowego wejście do sklepu, jeśli produkt jest na wystawie lub w magazynie.

W tym celu chcemy zebrać nową wartość o nazwie on_display, który będzie przechowywać dane wejściowe jako wartości logiczne, ponieważ może mieć tylko dwie wartości: true lub false.

Oto kod, którego możemy użyć do zebrania tych danych:

Kiedy uruchamiamy nasz kod i wprowadzamy przykładowe wartości, program zwraca następującą odpowiedź:

Nazwa produktu: 15-calowy MacBook Pro 2019

Wprowadzona wartość: MacBook Pro 15 cali 2019

Ilość: 7

Wprowadzona wartość: 7

Na wyświetlaczu: prawda

Wprowadzona wartość: prawda >

Nasz program działa tak samo, jak w poprzednim przykładzie. Tym razem jednak zbieramy większą wartość od użytkownika: jeśli produkt, który umieścił w programie, znajduje się na ekranie. Używamy metody nextBoolean(), aby pobrać tę wartość od użytkownika. Następnie wypisujemy tę wartość do konsoli.

Wniosek

Możesz użyć klasy Java Scanner na wejściu użytkownika Collect. Klasa Scanner może zbierać różne typy danych od użytkowników, w tym krótkie wartości, ciągi, wartości logiczne i inne.

W tym samouczku, korzystając z kilku przykładów, dowiedzieliśmy się, jak używać klasy Java Scanner do zbierać dane wejściowe użytkownika. Dodatkowo omówiliśmy różne typy danych oferowane przez klasę skanera, których możemy użyć do zbierania danych wejściowych użytkownika.

Aby dowiedzieć się więcej o kodowaniu w Javie, przeczytaj nasze Przewodnik po kodowaniu Java

metoda typ wartości zbieranej przez proces
nextBoolean () boolean
nextByte () bajtów
nextDouble () do podwojenia
nextFloat () float
nextInt () int
nextLine () String
nextLong () long
nextShort () short