Najtrudniejsze pytania do rozmowy kwalifikacyjnej na temat Javascript

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Technologie informatyczne to jeden z najbardziej dochodowych i satysfakcjonujących obszarów działalności. Ale zanim dostaniesz ten niesamowity koncert CS, musisz przejść przez proces aplikacji. Dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik — aby pomóc Ci przygotować się na najczęstsze pytania związane z rozmowami kwalifikacyjnymi w dziedzinie IT.

Wraz z rozwojem branży technologicznej informatyka stała się popularnym wyborem kariery dla wielu studentów. Typowe role, o które ubiegają się absolwenci informatyki, to: inżynier informatyk, inżynier komputerowy, inżynier rozwoju oprogramowania, twórca oprogramowania komputerowego i inżynier aplikacji.

Informatyka jest jednym z najbardziej dochodowych absolwentów; s poprzez inżynierię, matematykę, naukę i biznes. Jako absolwent informatyki możesz zarabiać średnią pensję $ 50 - 130 000 USD rocznie . W tym obszarze będziesz miał również duży potencjał wzrostu, ponieważ wynagrodzenia specjalistów IT gwałtownie rosną z roku na rok.

Pytania dotyczące zagadnień technicznych związanych z komputerem

< figure class = "wp-block-image"> Osoba przemawiająca w wywiadzie.
Bycie dobrym w rozmowie technicznej może być różnicą między zatrudnieniem a zwolnieniem .

Aby pomóc Ci w procesie rozmowy kwalifikacyjnej, zebraliśmy kilka wskazówek i sztuczek, których możesz użyć, aby rozmowa zakończyła się sukcesem. Oto lista niektórych typowych Pytania IT, które możesz zadać. Pomóż uzyskać dobre wyniki na następnej rozmowie kwalifikacyjnej.

W przypadku konserwacji komputera Twoje odpowiedzi na ogólne pytania i techniki będą ważnym czynnikiem przy wyborze na stanowisko. Większość pytań będzie oparta na kodowaniu, językach programowania ‚Ęã‚Ęã, systemach operacyjnych, sprzęcie i oprogramowaniu komputer i inne przedmioty związane z systemami komputerowymi.

Są to rodzaje pytań, które ustalają podstawową wiedzę. Na przykład, co to jest klasa/nadklasa? Co to jest obiekt? Co to jest plik? Połączona lista, zmienna klasy, wielokrotne dziedziczenie, klasa bazowa, dane wejściowe i wyjściowe, konstruktor konwersji, programowanie obiektowe itp.

Rzućmy okiem na niektóre pytania techniczne podczas rozmowy kwalifikacyjnej i odpowiedz na powyższe pytania.

Które języki programowania preferujesz i dlaczego?

To bardzo proste pytanie i powinieneś wiedzieć, że nie ma właściwej odpowiedzi. Jeśli stanowisko, o które się ubiegasz, wymaga znajomości określonego języka, możesz wymienić kilka rzeczy, które lubisz w tym języku. Możesz też podać preferowany język i uzasadnić swoje preferencje. Na przykład:

JavaScript jest moim ulubionym językiem, ponieważ jest łatwy w użyciu i jest moim głównym wyborem do ostatecznego back-developmentu. Zanim strony JavaScript były statyczne, jednak po JS zmieniło się równanie sieci. Teraz dzięki JS mamy funkcje, które pomagają tworzyć przyjazne dla użytkownika i dynamiczne strony internetowe. Oto kilka powodów, dla których JS to mój ulubiony język programowania.

Co to jest klasa i superklasa?

Odpowiedź na to pytanie jest podobna do pozostałe powinny znajdować się na początku języka.Możesz odpowiedzieć na to pytanie w następujący sposób:

Klasa definiuje projekt, z którego tworzone są obiekty klasy przykład, ch cechy obiektu oraz z jakimi metodami i zmiennymi jest on powiązany. Z drugiej strony superklasa odnosi się do rozważanej klasy bezpośredniej.

Jaka jest różnica między procesem a wątkiem?

Chociaż proces i wątek mogą wydawać się koncepcyjnie podobne, są to niezależne sekwencje wykonywania. Możesz odpowiedzieć na to pytanie w następujący sposób:

Proces to uruchomiony program. Wątek jest segmentem procesu, co oznacza, że proces może mieć wiele wątków.

W porównaniu do wątku proces trwa dłużej. Proces trwa również dłużej, podczas gdy wątek zajmuje mniej czasu. Proces jest izolowany, podczas gdy wątki współdzielą pamięć.

Co to jest konstruktor?

W programowaniu obiektowym konstruktor jest metodą klasy lub struktury i inicjuje obiekt tego typu. Twoja odpowiedź może wyglądać tak:

Większość omówionych powyżej pytań do rozmowy kwalifikacyjnej będzie dotyczyć podobnych koncepcji.

Typowe pytania do rozmów kwalifikacyjnych z działem IT

 • Co to jest wiadomość ?
 • Co to jest kanał ?
 • Ile jest rodzajów modyfikatorów dostępu? Nazwij i zdefiniuj każdy z nich.
 • Co to jest warstwa aplikacji?
 • Nazwij główne typy konstruktorów.
 • Wyjaśnia niektóre główne typy modyfikatorów dostępu.
 • Co to jest warstwa transportowa?
 • Jaka jest różnica między interfejsem a klasą abstrakcyjną?
 • Opisz klasę singletona.
 • Co to jest klasa abstrakcyjna ?
 • Co to jest abstrakcyjne słowo kluczowe?
 • Podaj kod źródłowy C
 • Co to jest strumień bajtów?
 • Nazwij typ zrównoważonego drzewa binarnego. Wyjaśnia, jak to jest realizowane.
 • Co to jest widok?
 • Jak działa jednostka centralna (CPU) w systemie komputerowym?
 • Co to jest GitHub i jak z niego korzystać?
 • Wyjaśnij, jak działa klasa opakowująca.
 • Co to jest tablica ?
 • Jak działa system? Podaj kilka przykładów powszechnie używanych obecnie systemów operacyjnych.
 • Porównanie metody i konstruktora.
 • Co to jest struktura danych ?
 • Lista etapów tworzenia obiektu.
 • Wyjaśnia przeznaczenie warstwy łącza danych.
 • Co to jest rekurencja?
 • Wyjaśnij różnicę między przeciążeniem a nadpisaniem.
 • Jakie znasz frameworki JavaScript?
 • Co wiesz o cyklu rozwoju oprogramowania?
 • Co to jest polimorfizm?

Oto kilka przykładów pytań technicznych, których możesz się spodziewać podczas następnej rozmowy kwalifikacyjnej. Najlepszym sposobem na przygotowanie jest najpierw przejrzenie podstawowych koncepcji CS. Następnie zacznij porównywać koncepcje, identyfikuj podobieństwa i różnice oraz rozumiej strukturę i komponenty zaangażowanych w każdą koncepcję. Powinieneś również sprawdzić strony internetowe, takie jak Glassdoor, pod kątem rodzajów pytań zadawanych poprzednim kandydatom na podobne stanowisko.

Jeśli jesteś ankieterem, osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną może poprosić Cię o udzielenie odpowiedzi na pytania tablica... Te pytania podczas rozmowy na tablicy często proszą o rozwiązywanie problemów z programowaniem w czasie rzeczywistym. Jednak podczas rozmowy telefonicznej celem będzie zapewnienie zrozumienia pojęć i ich zastosowania.

Behawioralne pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Podczas przygotowań do I Rozmowa kwalifikacyjna, nie zakładaj, że kierownik ds. rekrutacji będzie zadawał tylko pytania. problemy techniczne. behawioralne pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej stały się ważną częścią procesu rekrutacji w większości firm. Dotyczy to zarówno gigantów technologicznych, jak i startupów.

Pytania behawioralne są zwykle sformułowane w następujący sposób:

Celem pytań behawioralnych jest umożliwienie pracodawcy zrozumienia wyników, które uzyskałeś w swoim dotychczasowym doświadczeniu zawodowym. Na przykład, w jaki sposób wykorzystałeś swoją wiedzę i umiejętności z poprzedniej pracy, aby podjąć konkretne działanie – może to być zadanie, które pomyślnie ukończyłeś, zespół, którym zarządzałeś, lub rzeczywisty problem, który rozwiązałeś.

Ankieter może również zadawać pytania ogólne. Na przykład:

Przed rozmową kwalifikacyjną sprawdź swoje CV kilka razy, aby móc odpowiedzieć na wszelkie pytania związane z CV.

Zadaj pytania

Trudna część się skończyła, jednak ostatnia część, na którą wiele osób również nie zwraca uwagi, jest bardzo ważna. W tym ostatnim kroku możesz pokazać ankieterowi, że jesteś zainteresowany pracą i że masz był uważny przez cały proces rozmowy kwalifikacyjnej.

Więc na końcu, gdy osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną pyta „Czy masz do mnie pytania?” Zawsze powinieneś mieć listę 2-3 pytań. Możesz zadać dalsze pytania pytanie na podstawie opisu stanowiska lub zadawaj pytania dotyczące zespołu.

Wniosek

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej nie jest łatwym procesem. To wymaga czasu i poświęcenia. Dotyczy to zwłaszcza przygotowań do wywiadów IT. Każda firma ma inny sposób przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych. Przykładowe pytania do rozmowy kwalifikacyjnej można zobaczyć na stronach takich jak Glassdoor. W ten sposób możesz zorientować się, jakie pytania mogą Ci zadać.

Po rozmowie kwalifikacyjnej pamiętaj również o przejściu przez proces rekrutacji. Jeśli w ciągu kilku dni nie otrzymasz odpowiedzi od kierownika ds. rekrutacji, skontaktuj się z nim i poproś o aktualizacje. To pokazuje, że nadal jesteś zainteresowany pracą i wiesz, jak podejmować inicjatywy.