Zmień nazwę środowiska za pomocą virtualenvwrapper

| | | | |

Mam środowisko o nazwie drzwi i chciałbym zmienić jego nazwę na django dla virtualenvwrapper.

Zauważyłem, że jeśli po prostu zmienię nazwę folderu ~/.virtualenvs/doors na django, mogę teraz wywołać workon django, ale środowisko nadal wyświetla (doors)[email protected].