Ścieżki względne w Pythonie

| | | | | | | | | |

Tworzę prosty skrypt pomocniczy do pracy, który skopiuje kilka plików szablonów z naszej bazy kodu do bieżącego katalogu. Nie mam jednak absolutnej ścieżki do katalogu, w którym przechowywane są szablony. Mam względną ścieżkę ze skryptu, ale kiedy wywołuję skrypt, traktuje ją jako ścieżkę względną do bieżącego katalogu roboczego. Czy istnieje sposób na określenie, że ten względny adres URL pochodzi z lokalizacji skryptu?