Jaka jest różnica między listami ujętymi w nawiasy kwadratowe i nawiasy w Pythonie?

| | | | |
>>> x=[1,2] >>> x[1] 2 >>>> x=(1,2) >>> x[1] 2 

Czy oba są prawidłowe? Czy z jakiegoś powodu ktoś jest preferowany?