ImportError: brak modułu o nazwie PIL

| | | | | | | | | |

Używam tego polecenia w powłoce, aby zainstalować PIL:

easy_install PIL 

następnie uruchamiam python i wpisuję to: import PIL. Ale pojawia się ten błąd:

Traceback (ostatnie wywołanie najnowsze): Plik „<console>”, wiersz 1, w <module> ImportError: Brak modułu o nazwie PIL 

Nigdy nie miałem takiego problemu, jak myślisz?