Weź zawartość listy i dołącz ją do innej listy

| | | | | | | | | | | |

Próbuję zrozumieć, czy sensowne jest wzięcie zawartości listy i dodanie jej do innej listy.

Mam pierwszą listę utworzoną za pomocą funkcji pętli, która wygeneruje określone wiersze pliku i zapisze je na liście.

Następnie druga lista jest używana do zapisania tych linii i rozpoczęcia nowego cyklu na innym pliku.

Moim pomysłem było uzyskanie listę po zakończeniu cyklu for, wrzuć ją do drugiej listy, a następnie rozpocznij nowy cykl, wrzuć zawartość pierwszej listy ponownie do drugiej, ale dołączając ją, tak aby druga lista była sumą wszystkich mniejszych lista plików utworzonych w mojej pętli. Listę należy dołączyć tylko wtedy, gdy spełnione są określone warunki.

Wygląda to podobnie do tego:

# Odbywa się to dla każdego dziennika w moim katalogu, mam uruchomioną pętlę dla dzienników w mydir: for line w mylog : #...jeśli warunki są spełnione list1.append(linia) dla pozycji w liście1: jeśli "ciąg" w elemencie: #jeśli gdzieś na liście1 mam dopasowanie do ciągu list2.append(lista1) # dołącz co linia od listy1 do listy2 del lista1 [:] # usuń zawartość listy1 break else: del lista1 [:] # usuń zawartość listy i zacznij od nowa 

Czy to ma sens? czy powinienem wybrać inną trasę?

Potrzebuję czegoś wydajnego, co nie zajęłoby zbyt wielu cykli, ponieważ lista logów jest długa, a każdy plik tekstowy jest dość duży; więc pomyślałem, że listy będą pasować do celu.