psycopg2: wstaw wiele wierszy za pomocą jednego zapytania

| |

Muszę wstawić wiele wierszy z jednym zapytaniem (liczba wierszy nie jest stała), więc muszę wykonać takie zapytanie:

INSERT INTO t (a, b) VALUES (1, 2), (3, 4), (5, 6); 

Jedyny sposób jaki znam to

args = [(1,2), (3,4), (5,6)] args_str = ",".join(cursor.mogrify("%s", (x, )) for x in args) cursor.execute("INSERT INTO t (a, b) VALUES "+args_str) 

ale chcę prostszego sposobu.