sortuj wartości własne i powiązane wektory własne po użyciu numpy.linalg.eig w Pythonie

| | | | | | | |

Używam numpy.linalg.eig, aby uzyskać listę wartości własnych i wektorów własnych:

A = someMatrixArray z numpy.linalg import eig jako eigenValuesAndVectors rozwiązanie = eigenValuesAndVectors(A) =eigenValues solution[0] eigenVectors = solution[1] 

Chciałbym posortować moje wartości własne (np. od najniższej do najwyższej), tak abym wiedział, jaki jest powiązany wektor własny po sortowaniu.

Nie znajduję żadnego sposobu na zrobienie tego za pomocą funkcji Pythona. Czy jest jakiś prosty sposób, czy muszę zakodować moją wersję sortowania?