Jak uzyskać wszystkie bezpośrednie podkatalogi w Pythonie?

| | | | | | | |

Próbuję napisać prosty skrypt w Pythonie, który skopiuje index.tpl do index.html we wszystkich podkatalogach (z kilkoma wyjątkami).

Grzęźnie w próbuję uzyskać listę podkatalogów.