Przeanalizuj plik .py, przeczytaj AST, zmodyfikuj go, a następnie zapisz zmodyfikowany kod źródłowy

| | | | | | | | | | | | | | | |

Chcę programowo edytować kod źródłowy Pythona. Zasadniczo chcę przeczytać plik .py, wygenerować AST, a następnie zapisz zmodyfikowany kod źródłowy Pythona (tj. inny plik .py).

Istnieją sposoby parsowania/kompilacji kodu źródłowego Pythona przy użyciu standardowych modułów Pythona, takich jak ast lub kompilator. Jednak nie sądzę, aby którykolwiek z nich wspierał sposoby modyfikacji kodu źródłowego (np. Usuń tę deklarację funkcji), a następnie zapisz modyfikujący kod źródłowy Pythona.

AKTUALIZACJA: Powód, dla którego chcę to zrobić czy chciałbym napisać bibliotekę do testowania mutacji dla Pythona, głównie poprzez usuwanie instrukcji/wyrażeń, ponowne uruchamianie testów i sprawdzanie, co się psuje.