Prawidłowy sposób zdefiniowania kodowania kodu źródłowego Pythona

| | | | | | | | |

PEP 263 określa sposób deklarowania kodowania kodu źródłowego Pythona.

Normalnie pierwsze 2 wiersze pliku Pythona powinny zaczynać się od:

#!/usr/bin/python # -*- coding: <encoding name> -*- 

Ale widziałem wiele plików zaczynających się od:

#!/usr/bin/python # -*- kodowanie: < ;nazwa kodowania> -*- 

=> kodowanie zamiast kodowanie.

Jaki jest więc prawidłowy sposób deklarowania kodowanie pliku?

Czy kodowanie jest dozwolone, ponieważ użyte wyrażenie regularne jest leniwe? A może to tylko inna forma deklarowania kodowania pliku?

Zadaję to pytanie, ponieważ PEP nie mówi o kodowaniu, mówi tylko o kodowaniu< /strong>.