Jak zainstalować pakiety za pomocą pip zgodnie z plikiem Requirements.txt z katalogu lokalnego?

| |

Oto problem:

Mam plik requirements.txt, który wygląda tak:

 BeautifulSoup==3.2.0 Django==1,3 Fabric==1.2.0 Jinja2==2.5.5 PyYAML==3.09 Pygments==1.4 SQLAlchemy==0.7.1 South==0.7.3 amqplib==0.6. 1 anyjson==0.3 ... 

Mam lokalny katalog archiwum zawierający wszystkie pakiety + inne.

Utworzyłem nowy virtualenv z

bin/virtualenv testami 

Po aktywacji próbowałem zainstalować pakiety zgodnie z requirements.txt z lokalnego katalogu archiwum.

źródło bin/aktywuj pip install -r /ścieżka/do/wymagania.txt -f plik:///ścieżka/do/archiwum/ 

Mam niektóre dane wyjściowe, które wydają się wskazywać, że instalacja jest w porządku:

 Pobieranie/rozpakowywanie Fabric==1.2.0 (z -r ../testing/requirements.txt (wiersz 3)) Uruchamianie setup.py egg_info dla pakietu Ostrzeżenie Fabric: nie znaleziono wcześniej dołączonych plików pasujących do „*” w katalogu „docs /_build" ostrzeżenie: nie znaleziono plików pasujących do "fabfile.py" Pobieranie/rozpakowywanie South==0.7.3 (od -r ../testing/requirements.txt (wiersz 8))) Uruchamianie setup.py egg_info dla pakietu South .. .. 

Ale późniejsze sprawdzenie wykazało, że żaden pakiet nie jest poprawnie zainstalowany. Nie mogę zaimportować pakietu i nie ma go w katalogu site-packages mojego virtualenv. Więc co poszło nie tak?

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method