Jak usunąć plik lub folder w Pythonie?

| |

Jak usunąć plik lub folder w Pythonie?