Jak zaimportować moduł podając pełną ścieżkę?

| | | | | | |

Jak mogę załadować moduł Pythona, biorąc pod uwagę jego pełną ścieżkę?

Zauważ, że plik może znajdować się w dowolnym miejscu w systemie plików, ponieważ jest to opcja konfiguracyjna.