komunikaty dziennika pojawiające się dwukrotnie w dzienniku Python Logging

| | | | | | | | |

Używam rejestrowania w Pythonie i z jakiegoś powodu wszystkie moje wiadomości pojawiają się dwukrotnie.

Mam moduł do konfiguracji rejestrowania:

# BUG : Wysyła komunikaty logowania dwukrotnie - nie wiem dlaczego - nie jest to ustawienie propagacji. def configure_logging(self, logging_file): self.logger = logging.getLogger("my_logger") self.logger.setLevel(logging.DEBUG) ) self.logger.propagate = 0 # Format dla naszych dzienników formatter = logging.Formatter("%(asctime)s - %(name)s - %(levelname)s - %(message)s") # Konfiguracja rejestrowania konsoli ch = logging.StreamHandler() ch.setLevel(logging.DEBUG) ch.setFormatter(formatter) self.logger.addHandler(ch) # Również rejestrowanie pliku instalacyjnego fh = logging.FileHandler(LOG_FILENAME) fh.setLevel(logging.DEBUG) fh.setFormatter(formatter) self.logger.addHandler(fh) 

Później wywołuję tę metodę, aby skonfigurować rejestrowanie:

if __name__ == "__main__": tom = Boy() tom.configure_logging(NAZWA_PLIKU_LOGU) tom.buy_ham() 

A potem w ramach powiedzmy, moduł buy_ham, zadzwoniłbym:

self.logger.info("Udało mi się pisać do ścieżki %s" %) 

I dla z jakiegoś powodu wszystkie wiadomości pojawiają się dwukrotnie. Skomentowałem jeden z programów obsługi strumienia, wciąż to samo. Trochę dziwny, nie wiem, dlaczego tak się dzieje... lol. Zakładając, że przegapiłem coś oczywistego.

Pozdrawiam, Victor