Jak wykonać warunek OR w queryset django?

| |

Chcę napisać zapytanie Django odpowiadające temu zapytaniu SQL:

SELECT * z użytkownika, gdzie dochód >= 5000 lub dochód wynosi NULL. 

Jak skonstruować filtr zapytań Django?

User.objects.filter(income__gte=5000, dochodowy=0) 

To nie działa, ponieważ to ORAZ są filtrami. Chcę LUB filtrów, aby uzyskać połączenie poszczególnych zestawów zapytań.

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method