Jak wykonać warunek OR w queryset django?

| | | | | | | | |

Chcę napisać zapytanie Django odpowiadające temu zapytaniu SQL:

SELECT * z użytkownika, gdzie dochód >= 5000 lub dochód wynosi NULL. 

Jak skonstruować filtr zapytań Django?

User.objects.filter(income__gte=5000, dochodowy=0) 

To nie działa, ponieważ to ORAZ są filtrami. Chcę LUB filtrów, aby uzyskać połączenie poszczególnych zestawów zapytań.