Jak sprawdzić, czy łańcuch zawiera element z listy w Pythonie?

| | | | | | | | | |

Mam coś takiego:

extensionsToCheck = [".pdf", ".doc", ".xls"] dla rozszerzenia w extensionsToCheck: jeśli rozszerzenie w url_string: print(url_string ) 

Zastanawiam się, jaki byłby bardziej elegancki sposób na zrobienie tego w Pythonie (bez użycia pętli for)? Myślałem o czymś takim (jak z C/C++), ale to nie zadziałało:

if (.pdf" lub ".doc" lub ".xls") w url_string: print(url_string) 

Edytuj: Jestem trochę zmuszony wyjaśnić, czym różni się to od pytania poniżej, które jest oznaczone jako potencjalny duplikat (więc nie jest chyba zamknięte).

Różnica polega na tym, że chciałem sprawdzić, czy ciąg jest częścią jakiejś listy ciągów, podczas gdy drugie pytanie dotyczy sprawdzenia, czy ciąg z listy ciągów ciągi to podciąg innego ciągu.Podobny, ale nie do końca taki sam, a semantyka ma znaczenie, gdy szukasz odpowiedzi online IMHO. Te dwa pytania w rzeczywistości mają na celu rozwiązanie przeciwstawnego problemu. Rozwiązanie dla obu okazuje się jednak takie samo.