Dlaczego literały surowych łańcuchów Pythona nie mogą kończyć się pojedynczym ukośnikiem odwrotnym?

| | | | | | | |

Z technicznego punktu widzenia dowolna nieparzysta liczba ukośników odwrotnych, jak opisano w dokumentację.

>>> r"" Plik "<stdin>", wiersz 1 r"" ^ Błąd składni: EOL podczas skanowania literału łańcucha >>> r"" "\" >>> r"" Plik "<stdin>", wiersz 1 r"" ^ SyntaxError: EOL podczas skanowania literału łańcucha 

Wygląda na to, że parser może po prostu traktować odwrotne ukośniki w nieprzetworzonych łańcuchach zwykłe znaki (czy nie o to chodzi w surowych ciągach?), ale prawdopodobnie brakuje mi czegoś oczywistego.