Jak mogę sprawdzić, gdzie w systemie Windows jest zainstalowany Python?

| | | |

Chcę znaleźć ścieżkę instalacji Pythona w systemie Windows. Na przykład:

C:Python25 

Jak mogę znaleźć miejsce zainstalowania Pythona?