Matplotlib – Przenieś etykietę osi X w dół, ale nie zaznaczaj osi X

| | |

Używam Matplotlib do wykreślenia histogramu. Korzystając ze wskazówek z mojego poprzedniego pytania: Matplotlib – oznacz każdy bin, mam mniej więcej zagięć.

Jest jeszcze jeden ostatni problem – poprzednio – etykieta na osi X („Czas (w milisekundach)”) była renderowane pod znacznikami osi X (0,00, 0,04, 0,08, 0,12 itd.)

Nie padding - Etykieta osi pod liczbami

Korzystając z porady Joe Kingstona (patrz pytanie powyżej), spróbowałem użyć:

ax.tick_params(axis="x" , pad=30) 

Przesuwa to jednak zarówno znaczniki osi x (0,00, 0,04, 0,08, 0,12 itd.), jak i etykietę osi x ("Czas ( w milisekundach)")):

30 Padding — zarówno etykieta osi, jak i znaczniki zostały przesunięte

Czy istnieje sposób, aby przenieść tylko etykietę osi X pod trzy rzędy cyfr ?

Uwaga: może być konieczne bezpośrednie otwarcie poniższych plików PNG — kliknij prawym przyciskiem myszy obraz, a następnie Wyświetl obraz (w FF) lub Otwórz obraz w nowej karcie (Chrome). Zmiana rozmiaru obrazu wykonana przez SO sprawiła, że są prawie nieczytelne

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method