Czy możesz nadać aplikacji Django szczegółową nazwę do użytku przez administratora?

| | |

W ten sam sposób, w jaki możesz nadać polom i modelom szczegółowe nazwy, które pojawiają się w panelu administracyjnym Django, czy możesz nadać aplikacji niestandardową nazwę?