sqlalchemy: jak połączyć kilka tabel za pomocą jednego zapytania?

| | | | | | | | | | |

Mam następujące zmapowane klasy SQLAlchemy:

class User(Base): __tablename__ = "users" email = Column(String, primary_key=True) name = Column(String) class Document (Baza): __tablename__ = "documents" name = Column(String, primary_key=True) author = Column(String, ForeignKey("users.email")) class DocumentsPermissions(Base): __tablename__ = "documents_permissions" readAllowed = Column(Boolean ) writeAllowed = Column(Boolean) document = Column(String, ForeignKey("documents.name")) 

Muszę uzyskać taką tabelę dla user.email = " uż[email protected]":

e-mail | nazwa | nazwa_dokumentu | document_readDozwolone | document_writeAllowed 

Jak można to zrobić za pomocą jednego zapytania dla SQLAlchemy? Poniższy kod nie działa dla mnie:

result = session.query(User, Document, DocumentPermission).filter_by(email = "[email protected]").all() 

Dzięki,