Jak ustawić zmienne środowiskowe w Pythonie?

Muszę ustawić niektóre zmienne środowiskowe w skrypcie Pythona i chcę, aby wszystkie inne skrypty wywoływane z Pythona widziały ustawione zmienne środowiskowe.

Jeśli tak,

os.environ[„DEBUSSY”] = 1 

narzeka, że 1 musi być ciągiem.

Chcę też wiedzieć, jak odczytać zmienne środowiskowe w Pythonie (w dalszej części skryptu), gdy je ustawię.