Usuń element ze słownika

| | | | | |

Czy istnieje sposób na usunięcie elementu ze słownika w Pythonie?

Ponadto, jak usunąć element ze słownika, aby zwrócić kopię (tj. bez modyfikowania oryginału)?