Jak importować klasy zdefiniowane w __init__.py

| |

Próbuję zorganizować kilka modułów na własny użytek. Mam coś takiego:

lib/ __init__.py settings.py foo/ __init__.py someobject.py bar/ __init__.py cośelse.py 

W lib/__init__.py chcę zdefiniować kilka klas, które będą używane podczas importowania lib. Jednak wydaje mi się, że nie potrafię tego rozgryźć bez rozdzielenia klas na pliki i zaimportowania ich w __init__.py.

Zamiast mówić:

 lib/ __init__.py settings.py helperclass.py foo/ __init__.py someobject.py bar/ __init__.py cośelse.py z lib.settings import Wartości z lib.helperclass import Pomocnik 

Chcę czegoś takiego:

 lib/ __init__.py #Helper zdefiniowany w tym pliku settings.py foo/ __init__.py someobject.py bar/ __init__.py cośelse.py from lib.settings import Wartości z lib import Helper 

Czy to możliwe, czy też muszę oddzielić klasę do innego pliku?

EDYTUJ

OK, jeśli importuję lib z innego skryptu, mogę uzyskać dostęp do klasy Helper. Jak mogę uzyskać dostęp do klasy Helper z settings.py?

Przykład tutaj opisuje odniesienia wewnątrz-pakietowe. Cytuję "podmoduły często muszą odnosić się do każdego ot jej". W moim przypadku lib.settings.py potrzebuje Helpera, a lib.foo.someobject potrzebuje dostępu do Helpera, więc gdzie mam zdefiniować klasę Helper?

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method