Czy możliwe jest określenie własnej funkcji odległości za pomocą klastrowania scikit-learn K-Means?

| | | |

Czy można określić własną funkcję odległości za pomocą klastrowania scikit-learn K-Means?