Jaki jest najlepszy sposób na usunięcie akcentów (normalizację) w ciągu Unicode w Pythonie?

| | | | | | | | |

Mam ciąg znaków Unicode w Pythonie i chciałbym usunąć wszystkie akcenty (znaki diakrytyczne).

Znalazłem w sieci elegancki sposób na zrobienie tego (w Javie):

  1. przekonwertuj ciąg znaków Unicode do jego długiej znormalizowanej postaci (z osobnym znakiem dla liter i znaków diakrytycznych)
  2. usuń wszystkie znaków, których typ Unicode to „diakrytyczne”.

Czy muszę instalować bibliotekę taką jak pyICU, czy jest to możliwe tylko ze standardową biblioteką Pythona? A co z Pythonem 3?

Ważna uwaga: chciałbym uniknąć kodu z wyraźnym mapowaniem znaków akcentowanych na ich odpowiedniki bez akcentów.