Python — TypeError: obiekt typu „int64” nie jest możliwy do serializacji w formacie JSON

| | | |

Mam ramkę danych, która przechowuje nazwę sklepu i dzienną liczbę sprzedaży. Próbuję wstawić to do Salesforce za pomocą poniższego skryptu Python.

Jednak otrzymuję następujący błąd:

TypeError: Obiekt typu „int64” nie jest JSON możliwość serializacji 

Poniżej znajduje się widok ramki danych.

Nazwa sklepu,Liczba Sklep A,10 Sklep B,12 Sklep C,5

Używam następującego kodu, aby wstawić go do Salesforce.

update_list = [] for i in range(len(store)): update_data = { "name ": store["entity_name"].iloc[i], "count__c": store["count"].iloc[i] } update_list.append(update_data) sf_data_cursor = sf_datapull.salesforce_login() sf_data_cursor.bulk.Account.update (update_list) 

Otrzymuję błąd, gdy ostatnia linia powyżej jest wykonywana.

Jak to naprawić?

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method