Usuwanie wielu elementów z listy

| | | | | | | | |

Czy można jednocześnie usunąć wiele elementów z listy? Jeśli chcę usunąć elementy z indeksu 0 i 2 i spróbować czegoś takiego jak del somelist[0], a następnie del somelist[2], druga instrukcja faktycznie usunie somelist[3].

Przypuszczam, że zawsze mógłbym najpierw usunąć elementy o wyższym numerze, ale mam nadzieję, że jest lepszy sposób.