Ustawianie poprawnego kodowania podczas potoku wyjścia w Pythonie

| | | | |

Podczas przesyłania danych wyjściowych programu w Pythonie interpreter Pythona nie rozumie kodowania i ustawia go na Brak. Oznacza to program taki jak ten:

# -*- kodowanie: utf-8 -*- print u"åäö" 

będzie działać poprawnie przy normalnym uruchomieniu, ale nie powiedzie się z:

UnicodeEncodeError: kodek „ascii” nie może zakodować znaku u”xa0” na pozycji 0: liczba porządkowa poza zakresem(128)

gdy jest używany w sekwencji potoku.

Jaki jest najlepszy sposób, aby to zadziałało podczas potoku? Czy mogę po prostu powiedzieć mu, aby używał dowolnego kodowania powłoki/systemu plików/cokolwiek jest

Sugestie, które do tej pory widziałem, to bezpośrednia modyfikacja pliku site.py lub zakodowanie domyślnego kodowania za pomocą tego hacka:

# -*- coding: utf -8 -*- import sys reload(sys) sys.setdefaultencoding("utf-8") print u"åäö" 

Czy istnieje lepszy sposób na tworzenie rurociągów pracować?

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method