Nauka Pythona od Rubiego; Różnice i podobieństwa

| | | | | | | | | | | | | | |

Bardzo dobrze znam Rubiego. Uważam, że być może będę musiał się w tej chwili nauczyć Pythona. Dla tych, którzy znają oba, jakie koncepcje są między nimi podobne, a jakie są różne?

Szukam listy podobnej do podkładu, który napisałem dla Nauka Lua dla JavaScripterów: proste rzeczy, takie jak znaczenie białych znaków i konstrukcje zapętlone; nazwa nil w Pythonie i jakie wartości są uważane za „prawdziwe”; czy idiomatycznym jest używanie odpowiedników map i each, czy też mumble coś o listach zrozumień mumble normę?

Jeśli otrzymam wiele różnych odpowiedzi, z radością dołączę je do społecznościowej wiki. Albo wszyscy możecie walczyć i żłopać od siebie nawzajem, aby spróbować stworzyć jedną prawdziwą, wyczerpującą listę.

Edytuj: Żeby było jasne, moim celem jest „właściwy” i idiomatyczny Python . Jeśli istnieje odpowiednik inject w Pythonie, ale nikt go nie używa, ponieważ istnieje lepszy/inny sposób na osiągnięcie wspólnej funkcjonalności iteracji listy i gromadzenia wyników po drodze, chcę wiedzieć, jak robisz rzeczy. Być może uzupełnię to pytanie listą wspólnych celów, jak je osiągnąć w Ruby, i zapytam, jaki jest odpowiednik w Pythonie.