Czy istnieje odpowiednik w Pythonie interpolacji ciągów znaków Rubiego?

| | | | | | | |

Przykład rubinowy:

name = „Spongebob Kanciastoporty” umieszcza „Kto mieszka w ananasie pod wodą? #{name}”. 

Pomyślna konkatenacja ciągów w Pythonie wydaje mi się gadatliwa.