Pobieranie błędu typu: __init__() brak 1 wymaganego argumentu pozycyjnego: „on_delete” podczas próby dodania tabeli nadrzędnej po tabeli podrzędnej z wpisami

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Mam dwie klasy w mojej bazie danych sqlite, tabelę nadrzędną o nazwie Categorie i tabelę podrzędną o nazwie Artykuł. Najpierw utworzyłem klasę tabeli potomnej i dodałem wpisy. Więc najpierw miałem to:

class Article(models.Model): titre=models.CharField(max_length=100) auteur=models.CharField(max_length=42) contenu=models.TextField( null=True) date=models.DateTimeField( auto_now_add=True, auto_now=False, verbose_name="Data porodu" ) def __str__(self): return self.titre 

I po I dodałem tabelę nadrzędną, a teraz mój models.py wygląda tak:

z django.db importuj modele # Utwórz tutaj swoje modele. class Kategoria(models.Model): nom = modele.CharField(max_length=30) def __str__(self): return self.nom class Article(models.Model): titre=models.CharField(max_length=100) auteur=models. CharField(max_length=42) contenu=models.TextField(null=True) date=models.DateTimeField( auto_now_add=True, auto_now=False, verbose_name="Data odrodzenia" ) categorie = modele.ForeignKey("Kategoria__") def . (self): return self.titre 

Więc po uruchomieniu python manage.py makemigrations <my_app_name> pojawia się następujący błąd:

Traceback (ostatnie ostatnie wywołanie): plik „manage.py”, wiersz 15, w <module> execute_from_command_line(sys.argv) Plik „C:UserslislisAppDataLocalProgramsPythonPython35-32libsite-packagesdjango-2.0-py3.5.eggdjangocoremanagement\__init__.py”, wiersz 354, w execute_from_command_line utility.execute-Plibsite-Pyplikapliku C:Lothjango-Pys -py3.5.eggdjangocoremanagement\__init__.py", wiersz 330, w wykonaniu django.setup() Plik "C:UserslislisAppDataLocalProgramsPythonPython35-32libsite-packagesdjango-2.0-py3.5.eggdjango\__init__.py", wiersz 24, w konfiguracji apps.populate(settings.INSTALLED_APPS) Plik „C:UserslislisAppDataLocalProgramsPythonPython35-32libsite-packagesdjango-2.0-py3.5.eggdjangoapps egistry.py”, wiersz 112, w pliku wypełnij app_config.import_models() „C:Userslissiteth-packages-on32Localdlibs 2.0-py3.5.eggdjangoappsconfig.py”, wiersz 198, w import_models self.models_module = import_module(models_module_name) Plik „C:UserslislisAppDataLocalProgramsPythonPython35-32libimportlib\__init__.py”, lin e 126, w module import_module return _bootstrap._gcd_import(nazwa[poziom:], pakiet, poziom) Plik „<frozen importlib._bootstrap>”, wiersz 986, w _gcd_import Plik „<frozen importlib._bootstrap>”, wiersz 969, w _znajdź i załaduj plik „<frozen importlib._bootstrap>”, wiersz 958, w _znajdź_i_załaduj_odblokowany plik „<frozen importlib._bootstrap>”, wiersz 673, w _load_unlocked pliku „<frozen importlib._bootstrap_ w wersji ex_module65, Plik „<frozen importlib._bootstrap>”, wiersz 222, w _call_with_frames_removed Plik „C:UserslislisDjangomon_sitelogmodels.py”, wiersz 6, w module <module> class Article(models.Model): Plik "C:UserslislisDjangomon_sitelogmodels.py", wiersz 16, kategoria artykułu = modele.ForeignKey("Categorie") TypeError: __init__() brak 1 wymaganego argumentu pozycyjnego: "on_delete"  

Widziałem kilka podobnych problemów w stackoverflow, ale wydaje się, że nie jest to ten sam problem: __init__() brakuje 1 wymaganego argumentu pozycyjnego: 'ilość'