Uruchamianie poleceń Bash w Pythonie

| | | | | | | | | | | | |

Na moim lokalnym komputerze uruchamiam skrypt Pythona, który zawiera tę linię

bashCommand = "cwm --rdf test.rdf --ntriples > test.nt" os.system( bashCommand) 

To działa dobrze.

Następnie uruchamiam ten sam kod na serwerze i otrzymuję następujący komunikat o błędzie

 „strona importu” nie powiodła się; użyj -v dla funkcji traceback Traceback (ostatnie wywołanie ostatnie): Plik "/usr/bin/cwm", wiersz 48, w <module> from swap import diag ImportError: Brak modułu o nazwie swap 

Więc zrobiłem to, że wstawiłem print bashCommand, który drukuje mnie niż polecenie w terminalu przed nim uruchamia go z os.system().

Oczywiście ponownie pojawia się błąd (spowodowany przez os.system(bashCommand)), ale wcześniej ten błąd drukuje polecenie w terminalu. Potem po prostu skopiowałem to wyjście, wkleiłem kopię do terminala, wcisnąłem Enter i działa...

Czy ktoś ma pojęcie, co się dzieje?