błąd UnicodeDecodeError: kodek „utf-8” nie może zdekodować bajtu 0xff na pozycji 0: nieprawidłowy bajt początkowy

| | | | | | | | | | | | | | |

https://github.com/affinelayer/pix2pix-tensorflow/tree/ master/tools

Wystąpił błąd podczas kompilowania „process.py” w powyższej witrynie.

 python tools/process.py --input_dir data - - operacja resize --outp ut_dir data2/resize data/0.jpg -> data2/resize/0.png 

Traceback (ostatnie wywołanie ostatnie):

Plik „tools/process.py”, wiersz 235, w < ;moduł> main() Plik "tools/process.py", wiersz 167, w main src = load(src_path) Plik "tools/process.py", wiersz 113, w ładuj zawartość = open(path).read() File"/ home/user/anaconda3/envs/tensorflow_2/lib/python3.5/codecs.py", wiersz 321, w dekodowaniu (wynik, zużyty) = self._buffer_decode(data, self.errors, final) UnicodeDecodeError: "utf-8 Kodek nie może zdekodować bajtu 0xff na pozycji 0: nieprawidłowy bajt początkowy 

Jaka jest przyczyna błędu? Wersja Pythona to 3.5.2.