Jak pozbyć się przedrostka b w łańcuchu w Pythonie?

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Wiele importowanych tweetów ma ten problem, gdy czytają

b„Opublikowałem nowe zdjęcie na Facebooku” 

I zbierz b wskazuje, że jest to bajt. Ale okazuje się to problematyczne, ponieważ w moich plikach CSV, które w końcu piszę, b nie znika i zakłóca przyszły kod.

Czy istnieje prosty sposób na usunąć ten prefiks b z moich wierszy tekstu?

Pamiętaj, wydaje mi się, że muszę mieć tekst zakodowany w utf-8 lub tweepy ma problemy z wyciągnięciem go z sieci


Oto treść linku, którą analizuję:

https://www.dropbox.com/s/sjmsbuhrghj7abt/new_tweets.txt?dl=0

new_tweets = " treść w linku" 

Próba kodu

outtweets = [[tweet.text.encode("utf-8").decode("utf- 8")] dla tweeta w new_tweets] print(outtweets) 

Błąd

UnicodeEncodeError Traceback (ostatnie wywołanie ostatnie) <ipython-input-21 -6019064596bf> w <module>() 1 dla nazwa_ekranu na liście użytkowników: ----> 2 get_all_tweets(nazwa_ekranu,"instanc e plik") <ipython-input-19-e473b4771186> w get_all_tweets(screen_name, mode) 99 z open(os.path.join(save_location,"%s.instance" % screen_name), "w") jako f: 100 writer = csv.writer(f) --> 101 writer.writerows(outtweets) 102 else: 103 z open(os.path.join(save_location,"%s.csv"% screen_name), "w") jako f: C:UsersStan ShunpikeAnaconda3libencodingscp1252.py w encode(self, input, final) 17 class IncrementalEncoder(codecs.IncrementalEncoder): 18 def encode(self, input, final=False): ---> 19 return codecs.charmap_encode(input,self.errors,encoding_table)[0] 20 21 class IncrementalDecoder(codecs.IncrementalDecoder): UnicodeEncodeError: kodek „charmap” nie może kodować znaków na pozycjach 64-65: znaki są mapowane na <undefined> ;