Administrator Django – Wyłącz akcję „Dodaj” dla określonego modelu

| | | | | | | | | | | | |

Mam stronę django z wieloma modelami i formularzami. Mam wiele niestandardowych formularzy i zestawów formularzy oraz zestawów formularzy inline, a także niestandardowe zestawy walidacji i niestandardowe zestawy zapytań. Stąd akcja dodawania modelu zależy od formularzy, które potrzebują innych rzeczy, a "dodaj model" w adminie django przechodzi przez 500 z niestandardowego zestawu zapytań.

Czy mimo to można wyłączyć funkcję "Dodaj model $MODEL" dla niektórych modeli?

Chcę, aby /admin/appname/modelname/add/ wyświetlał komunikat o błędzie 404 (lub odpowiedni komunikat o błędzie „odejdź”), nie chcę przycisk "Dodaj $MODELNAME", aby był w widoku /admin/appname/modelname.

Administrator Django zapewnia sposób na wyłączenie działań administratora (http://docs.djangoproject. com/en/dev/ref/contrib/admin/actions/#disabling-actions) jednak jedyną akcją dla tego modelu jest "delete_selected". tj. akcje administratora działają tylko na istniejących modelach. Czy jest jakiś sposób na django-esque do zrobienia to?