Matplotlib – Jak wykreślić wykres w wysokiej rozdzielczości?

| | | | | | | | | | | | | | |

Użyłem matplotlib do wykreślenia niektórych wyników eksperymentalnych (omówiłem to tutaj: Przewijanie plików i kreślenie. Jednak zapisanie obrazu przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy daje obrazy o bardzo złej jakości/niskiej rozdzielczości.

z glob import glob importuj numpy jako np import matplotlib.pyplot jako plt import matplotlib jako mpl # pętla nad wszystkimi plikami w bieżącym katalogu kończącymi się na .txt for fname w glob("./*.txt" ): # odczytaj plik, pomiń nagłówek (1 linia) i rozpakuj do 3 zmiennych WL, ABS, T = np.genfromtxt(fname, skip_header=1, unpack=True) # pierwszy wykres plt.plot(WL, T, label= "BN", color="blue") plt.xlabel("Długość fali (nm)") plt.xlim(200,1000) plt.ylim(0,100) plt.ylabel("Przepuszczalność, %") mpl.rcParams.update ({"font.size": 14}) #plt.legend(loc="dolny środek") plt.title("") plt.show() plt.clf() # druga działka plt.plot(WL, ABS , label="BN", color="red") plt.xlabel("Długość fali (nm)") plt.xlim(200,1000) plt.ylabel("Absorbancja, A") mpl.rcParams.update({" font.size": 14}) #plt.legend() plt.title("") plt.show() plt.clf() 

Przykładowy wykres tego, czego szukam dla: przykładowy wykres