AttributeError: obiekt “module” nie ma atrybutu “urlopen”

| | | | | | | | | | | | | |

Próbuję użyć Pythona do pobrania kodu źródłowego HTML strony internetowej, ale otrzymuję ten błąd.

Traceback (ostatnie ostatnie wywołanie): plik „C:UsersSergio.TapiaDocumentsNetBeansProjectsDICParsersrcWebDownload.py”, wiersz 3, w <module> file = urllib.urlopen("http://www.python.org") AttributeError: obiekt "module" nie ma atrybutu "urlopen" 

Podążam za przewodnikiem tutaj: http://www.boddie.org.uk/python/HTML.html

importuj plik urllib = urllib.urlopen("http://www.python.org") s = file.read() f.close() #Zgaduję, że spowoduje to wyświetlenie kod źródłowy HTML? print(s) 

Używam Pythona 3.