Jak skonfigurować logowanie do syslog w Pythonie?

| | | | | | | | | | |

Nie rozumiem modułu logowania Pythona. Moje potrzeby są bardzo proste: chcę po prostu logować wszystko do sysloga. Po przeczytaniu dokumentacji wymyśliłem prosty skrypt testowy:

import logging import logging.handlers my_logger = logging.getLogger("MyLogger") my_logger.setLevel(logging.DEBUG) handler = logging. handlers.SysLogHandler() my_logger.addHandler(handler) my_logger.debug("to jest debugowanie") my_logger.critical("to jest krytyczne") 

Ale ten skrypt nie tworzy żadnego dziennika zapisy w syslogu. Co się dzieje?