Jak załadować szablon jinja bezpośrednio z systemu plików?

| | | | | | | | | | | | | | |

jinja API na pocoo.org stwierdza:

Najprostszy sposób na skonfigurowanie Jinja2 do ładowania szablonów dla Twojej aplikacji wygląda mniej więcej tak:
z jinja2 import Environment, PackageLoader env = Environment(loader=PackageLoader("twoja aplikacja", "templates ")) 
Stworzy to środowisko szablonów z domyślnymi ustawieniami i programem ładującym, który wyszukuje szablony w folderze templates wewnątrz twoja aplikacja pakiet Pythona.

Jak się okazuje, nie jest to takie proste, ponieważ musisz stworzyć/zainstalować pakiet Pythona z zawartymi w nim szablonami, co wprowadza wiele niepotrzebnej złożoności, zwłaszcza jeśli nie masz zamiaru rozpowszechniać swojego kodu. Możesz odnieść się do pytań SO na temat tutaj i tutaj, ale odpowiedzi są niejasne i niezadowalające.

To, co naiwny nowicjusz chce oczywiście zrobić, to po prostu załadować szablon bezpośrednio z systemu plików, a nie jako zasób w pakiecie. Jak to się robi?