Jak załadować szablon jinja bezpośrednio z systemu plików?

| |

jinja API na pocoo.org stwierdza:

Najprostszy sposób na skonfigurowanie Jinja2 do ładowania szablonów dla Twojej aplikacji wygląda mniej więcej tak:
z jinja2 import Environment, PackageLoader env = Environment(loader=PackageLoader("twoja aplikacja", "templates ")) 
Stworzy to środowisko szablonów z domyślnymi ustawieniami i programem ładującym, który wyszukuje szablony w folderze templates wewnątrz twoja aplikacja pakiet Pythona.

Jak się okazuje, nie jest to takie proste, ponieważ musisz stworzyć/zainstalować pakiet Pythona z zawartymi w nim szablonami, co wprowadza wiele niepotrzebnej złożoności, zwłaszcza jeśli nie masz zamiaru rozpowszechniać swojego kodu. Możesz odnieść się do pytań SO na temat tutaj i tutaj, ale odpowiedzi są niejasne i niezadowalające.

To, co naiwny nowicjusz chce oczywiście zrobić, to po prostu załadować szablon bezpośrednio z systemu plików, a nie jako zasób w pakiecie. Jak to się robi?

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method