Kiedy powinniśmy wywołać multiprocessing.Pool.join?

Używam „multiprocess.Pool.imap_unordered” w następujący sposób

z importu multiprocessing Pool = Pool() dla mapped_result w pool.imap_unordered(mapping_func, args_iter): wykonaj dodatkowe przetwarzanie na mapped_result 

Czy muszę wywołać pool.close lub pool.join po pętli for?