Jak usunąć rekord w modelach Django?

| | | | | |

Chcę usunąć konkretny rekord. Na przykład

usuń z nazwa_tabeli gdzie id = 1; 

Jak mogę to zrobić w modelu django?